De resolutie waarin u onze site wil bekijken is te klein.

Over het Consortium

Het Sociaal Consortium Friesland (SCF) was in de jaren 2015 / 2016 een initiatief van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (RBV), Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân (SMWF) en MEE Friesland. Ambitie was de ondersteuning van vaak kwetsbare mensen integraal te organiseren door het lokaal uitvoeren van hulp- en dienstverlening in het Sociaal Domein via een netwerkorganisatie. De voorgenomen fusie van MEE Friesland met Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân (SMWF), en het aansluiten van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (RBV) onderdeel gemeenteteam, is echter november 2016 niet door gegaan.

In 2017 is gezamenlijk voldaan aan de contractuele verplichtingen zoals die vanuit het SCF met verschillende stakeholders overeen waren gekomen. De samenwerking is definitief beëindigd op 1 januari 2018. Met ingang van deze datum houdt het SCF op te bestaan.
In 2018 is het SCF nog een organisatie in liquidatie.

De drie organisaties gaan zelfstandig verder. Daar waar nodig en gewenst zal verbinding en samenwerking gerealiseerd worden.

Klachten in de gemeente Heerenveen

Wij hebben als organisatie SCF, samen met de gemeente Heerenveen, Caleidoscoop en de GGD afdeling jeugdgezondheidszorg een gezamenlijke klachtenregeling opgesteld.
Ook het Centrum voor Jeugd en Gezin doet mee aan de regeling. In dit klachtreglement staat beschreven hoe binnen het sociale domein in de gemeente Heerenveen wordt omgegaan met uw klacht. U kunt op verschillende manieren een klacht indienen.
De klachtencommissie SCF is m.i.v. 01-01-2018 gewijzigd in de (onafhankelijke) Klachtencommissie SMWF.
Meer informatie kunt u dan ook vinden op www.smwf.nl - klachten

Over deze website

Deze website biedt alleen een verwijzing naar de websites van de drie organisaties.